Twitter response:

Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat.
Janusz Korczak

Prośba dziecka

Więcej

Sylwetka absolwenta

Więcej

Zestaw programów

Więcej

Zawieszenie zajęć

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz ZARZĄDZENIA NR 1/2020  Dyrektora Przedszkola Samorządowego z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku z dnia 23.03.2020 r.
w sprawie organizacji zajęć w przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do przedszkola, wprowadza się organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

Najnowsze na blogu


Grupy