Punsko savivaldybės vaikų darželis
su lenkų ir lietuvių dėstomąja kalba

Przedszkole Samorządowe z Polskim
i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku

Apie mus

„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,

nesvarstydami- kodėl ir kam.

Jeigu šita žemė kam priklauso,

tai pirmiausia, žinoma, vaikams.“

/Justinas Marcinkevičius/