Punsko savivaldybės vaikų darželis
su lenkų ir lietuvių dėstomąja kalba

Przedszkole Samorządowe z Polskim
i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku

Apie mus

„Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,

nesvarstydami- kodėl ir kam.

Jeigu šita žemė kam priklauso,

tai pirmiausia, žinoma, vaikams.“

/Justinas Marcinkevičius/Širdingai dėkojame paaukojusiems mūsų darželiui 1 % savo metinio pajamų mokesčio. Už surinktas lėšas  nupirkta didaktinių priemonių.

Paaukokite savo metinio pajamų mokesčio 1%  mūsų darželiui. Pildant dokumentus įrašykite:

KRS : 0000270261

Tikslas: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE PUŃSK 4292