Twitter response:

1% pajamų mokesčio

Brangūs skaitytojai!

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie paaukojo mūsų įstaigai  1% pajamų mokesčio. Jūsų skirta parama leidžia gerinti vaikų ugdymo(si) sąlygas, kurti jaukią įstaigos aplinką.

Už surinktas lėšas nupirkome projekcinį ekraną, 3 staliukus bei didaktinių priemonių darbui su vaikais reikalaujančiais psichologinės – pedagoginės pagalbos.

 

Šiais metais vėl galima tokią paramą darželiui skirti.

 

KRS: 0000270261, cel szczegółowy PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE PUŃSK 4292

 

Punsko savivaldybės vaikų darželio bendruomenė