Twitter response:

Darželio absolvento įvaizdis

Punsko savivaldybės vaikų darželio abiturientas:

 • yra gerai paruoštas eiti mokinio pareigas mokykloje
 • žino daug apie pasaulį, yra žingeidus
 • geba bendradarbiauti grupėje
 • domisi mokslu ir literatūra
 • yra savarankiškas
 • aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose
 • mėgsta kūrybines veiklas
 • jautrus estetikai
 • džiaugiasi savo pasiekimais, ypač kai užduotį atlieka savarankiškai
 • yra atsparus stresui
 • žino vaiko teises ir gerbia kitų žmonių teises
 • laikosi sveikos gyvensenos taisyklių
 • daug žino apie natūralią aplinką, yra pasiryžęs veikti jos naudai
 • suvokia kas tai gėris ir blogis
 • pažįsta savo regiono kultūrą ir paveldą, tautinius simbolius
 • žino esąs lietuvis arba lenkas o kartu ir Europietis
 • yra tolerantiškas kitoms kultūroms, tautoms, tikėjimams, požiūriams