Twitter response:

ANGLŲ KALBOS UŽSIĖMIMAI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2020/2021 mokslo metais Punsko savivaldybės vaikų darželis su lenkų ir lietuvių dėstomąja kalba įgyvendina projektą „Mažieji gamtininkai koduoja“, kurį dalinai finansuoja Europos Sąjunga besiremiant Europos socialiniu fondu.

Šio projekto dėka, mūsų darželio vaikučiai turi galimybę dalyvauti papildomuose anglų kalbos užsiėmimuose. Čia jie praplečia savo žinias, praturtina žodyną, susipažįsta su naujais išsireiškimais. Visa tai susiję su gamta, muzika ar kodavimu. Anglų kalbos užsiėmimai buvo neatsiejama visų projekto metu vykdomų veiklų dalis. Jų metu mažieji auklėtinai lavino žodyną, susijusį su projekte realizuojamais užsiėmimais. Kad lengviau prisisavintų žodyną ir įtvirtintų žinias, vaikučiams suteikta galimybė dalyvauti smagiuose muzikiniuose, daugiasensoriniuose ir manipuliaciniuose žaidimuose.

Pagrindinis šio projekto užsiėmimų tikslas – leisti vaikui pajusti mus supančios gamtos grožį, užmegzti su ja emocinį ryšį ir lavinti loginį mąstymą. Darželinukai puikiai įsisavino leksikos žinias, susijusias su oru, metų laikais, drabužiais, spalvomis, gyvuliais, vabzdžiais, darbu sode ir ūkyje, drugelio ir augalo gyvenimo ciklu, mišku bei kryptimis.

Kiekvieną anglų kalbos pamokėlę pradedame pasisveikinimu ir pasikalbėjimu apie orą. Turiu pripažinti, kad „mažieji klausytojai“ sugeba ne tik paklausti, koks oras dominuoja, kokias oro sąlygas vaikai mato per langą tam tikru metu, bet taip pat jas apibūdina ar pritaiko paskiriems metų laikams. Puikiai įvardija drabužius, kuriuos reikia pasirinkti esant tam tikroms oro sąlygoms ar metų laikui. Vaikai sugeba pasakyti, kaip susiformuoja vaivorykštė (We get a rainbow when it‘s sunny and rainy!), iš kur po lietaus atsiranda bala (We get puddles when it‘s rainy! ), kada mums reikalingas skėtis (We need an umbrella when it’s rainy!). Vaikučiai suvokia, kuo ypatingas augalo bei drugelio gyvenimo ciklas. Naudojantis paprastais sakiniais ar žodžių junginiais, bando apie jį papasakoti (Plants need water and sun. / A caterpillar turns into a butterfly.) Klausydami mokytojo sugeba atspėti, apie koki gyvūną ar vabalą kalbama. Žino, iš kur gaunamas maistas (We get eggs from hens./ We get ham from pigs.), kaip keičiasi gamta paskirais metų laikais (Leaves are falling down./ It’s cold/hot./ Trees blossom./ There are blooms on the trees).

Anglų kalbos užsiėmimų metu darželinukai ne tik lavina klausymo įgūdžius, bet ir bando savarankiškai pasisakyti, išreikšti nuomonę. Tuo aš nepaprastai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mažaisiais mokinukais. Vaikučiai noriai deklamuoja eilėraščius ir dainuoja dainas. Jie tai daro ne tik su mokytojo pagalba, bet be sunkumų bando savarankiškai tyrinėtis

 

šia linkme. Supranta dainų prasmę, panaudoja tinkamą mimiką bei gestus tam išreikšti. Kai kurie vaikai net bando susikurti naują dainą. Tam tikslui naudoja gerai žinomų, patinkančių dainų manipuliavimą – pakeičia žodžius ar žodžių junginius kitais. Tokiu būdu gaunama puiki, įdomi dainelė, tiksliau sakant, nauja jos „versija“.

Vykdant šį projektą buvo nupirkta įvairių kalbos mokymo priemonių. Įdomios buvo kortelės su paveikslėliais, kurių dėka buvo lengviau darželinukams pateikti naują leksinę medžiagą. Naudinga pasirodė edukacinė lenta pristatanti metų laikus, savaitės dienas, oro sąlygas ir mėnesių pavadinimus. Pravartus interaktyvus „SMART“ monitorius, kurio dėka kalbos užsiėmimai buvo praturtinti interaktyviais žaidimais, įvairiomis dainomis, mokomaisiais vaizdo įrašais. To dėka mūsų mažieji daug sužinojo ir pajuto, kad kalbos galima mokytis įvairiais būdais ir įvairiomis priemonėmis.

Anglų kalbos mokytoja Irena Dzemionaitė – Grigutienė