Twitter response:

Category: Aktualijos

ANGLŲ KALBOS UŽSIĖMIMAI
ANGLŲ KALBOS UŽSIĖMIMAI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

2020/2021 mokslo metais Punsko savivaldybės vaikų darželis su lenkų ir lietuvių dėstomąja kalba įgyvendina projektą „Mažieji gamtininkai koduoja“, kurį dalinai finansuoja Europos Sąjunga besiremiant Europos socialiniu fondu.

Šio projekto dėka, mūsų darželio vaikučiai turi galimybę dalyvauti papildomuose anglų kalbos užsiėmimuose. Čia jie praplečia savo žinias, praturtina žodyną, susipažįsta su naujais išsireiškimais. Visa tai susiję su gamta, muzika ar kodavimu. Anglų kalbos užsiėmimai buvo neatsiejama visų projekto metu vykdomų veiklų dalis. Jų metu mažieji auklėtinai lavino žodyną, susijusį su projekte realizuojamais užsiėmimais. Kad lengviau prisisavintų žodyną ir įtvirtintų žinias, vaikučiams suteikta galimybė dalyvauti smagiuose muzikiniuose, daugiasensoriniuose ir manipuliaciniuose žaidimuose.

Pagrindinis šio projekto užsiėmimų tikslas – leisti vaikui pajusti mus supančios gamtos grožį, užmegzti su ja emocinį ryšį ir lavinti loginį mąstymą. Darželinukai puikiai įsisavino leksikos žinias, susijusias su oru, metų laikais, drabužiais, spalvomis, gyvuliais, vabzdžiais, darbu sode ir ūkyje, drugelio ir augalo gyvenimo ciklu, mišku bei kryptimis.

Kiekvieną anglų kalbos pamokėlę pradedame pasisveikinimu ir pasikalbėjimu apie orą. Turiu pripažinti, kad „mažieji klausytojai“ sugeba ne tik paklausti, koks oras dominuoja, kokias oro sąlygas vaikai mato per langą tam tikru metu, bet taip pat jas apibūdina ar pritaiko paskiriems metų laikams. Puikiai įvardija drabužius, kuriuos reikia pasirinkti esant tam tikroms oro sąlygoms ar metų laikui. Vaikai sugeba pasakyti, kaip susiformuoja vaivorykštė (We get a rainbow when it‘s sunny and rainy!), iš kur po lietaus atsiranda bala (We get puddles when it‘s rainy! ), kada mums reikalingas skėtis (We need an umbrella when it’s rainy!). Vaikučiai suvokia, kuo ypatingas augalo bei drugelio gyvenimo ciklas. Naudojantis paprastais sakiniais ar žodžių junginiais, bando apie jį papasakoti (Plants need water and sun. / A caterpillar turns into a butterfly.) Klausydami mokytojo sugeba atspėti, apie koki gyvūną ar vabalą kalbama. Žino, iš kur gaunamas maistas (We get eggs from hens./ We get ham from pigs.), kaip keičiasi gamta paskirais metų laikais (Leaves are falling down./ It’s cold/hot./ Trees blossom./ There are blooms on the trees).

Anglų kalbos užsiėmimų metu darželinukai ne tik lavina klausymo įgūdžius, bet ir bando savarankiškai pasisakyti, išreikšti nuomonę. Tuo aš nepaprastai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mažaisiais mokinukais. Vaikučiai noriai deklamuoja eilėraščius ir dainuoja dainas. Jie tai daro ne tik su mokytojo pagalba, bet be sunkumų bando savarankiškai tyrinėtis

 

šia linkme. Supranta dainų prasmę, panaudoja tinkamą mimiką bei gestus tam išreikšti. Kai kurie vaikai net bando susikurti naują dainą. Tam tikslui naudoja gerai žinomų, patinkančių dainų manipuliavimą – pakeičia žodžius ar žodžių junginius kitais. Tokiu būdu gaunama puiki, įdomi dainelė, tiksliau sakant, nauja jos „versija“.

Vykdant šį projektą buvo nupirkta įvairių kalbos mokymo priemonių. Įdomios buvo kortelės su paveikslėliais, kurių dėka buvo lengviau darželinukams pateikti naują leksinę medžiagą. Naudinga pasirodė edukacinė lenta pristatanti metų laikus, savaitės dienas, oro sąlygas ir mėnesių pavadinimus. Pravartus interaktyvus „SMART“ monitorius, kurio dėka kalbos užsiėmimai buvo praturtinti interaktyviais žaidimais, įvairiomis dainomis, mokomaisiais vaizdo įrašais. To dėka mūsų mažieji daug sužinojo ir pajuto, kad kalbos galima mokytis įvairiais būdais ir įvairiomis priemonėmis.

Anglų kalbos mokytoja Irena Dzemionaitė – Grigutienė

(more…)

Zajęcia dydaktyczne w Centrum Wypoczynku i Rozrywki „ Šilainė”
Zajęcia dydaktyczne w Centrum Wypoczynku i Rozrywki „ Šilainė”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Š.m birželio 01 dieną vaikučiai buvo nuvykę į Pramogų ir poilsio centrą „Šilainė“. Išvyka vyko dėka realizuojamo projekto „Punsko vaikų darželio auklėtinių kompetencijų ugdymas“. Išvykos tikslas tai susipažinti su kaimo ūkio profesijomis, linksmai ir vertingai praleisti laiką gamtoje. Vaikučiai turėjo progą susipažinti kaip gaminama naminė duona, mušamas sviestas. Darželinukai pabandė savo jėgų – minkė duoną ir ją ruošė kepimui, melžė pastatytą karvytę (ji buvo netikra), sukė ir  malė grūdus, mušė sviestą.  Kai duonytė kepė, vaikučiai smagiai važinėjo vežimu, kurį traukė du arkliai.   Pasivažinėjimas visiems labai patiko. Vaikučiai pamatė kaimo gyvūnus, buvo tai arkliai ir avytės. Darželio ugdytiniai taip pat turėjo progą susipažinti su policininko darbu. Policininkai pristatė vaikams kaip atrodo jų darbas, tarnybinė apranga ir  mašina. Po visų atrakcijų vaikai vaišinosi dešrelėmis ir ką tik iškepta šilta duona.  Ragavo taip pat duonytės su sumuštu naminiu sviestu.

Po pasivaišinimo visų vaikų laukė smagi atrakcija, tai buvo animatorė, kuri smagiai pravedė žaidimus. Darželinukai smagiai šoko, traukė virvę, žaidė su burbulais ir sviedinukais. Žaidimo pabaigoje vaikų laukė staigmena- skanūs ledai. O ledus visi labai mėgsta. Darželinukai kupini gerų įspūdžių laimingi sugrįžo į darželį.

(more…)

Mali przyrodnicy kodują

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projektas pasidėjo 1 rugsėjo 2021 m. ir truks iki birželio 30 dienos 2021 m. Projekto metu vaikai turėjo progą pagilinti žinias apie juos supančią gamtą, stebint, eksperimentuojant ir aktyviai dirbant. Kiekvienoje grupėje buvo užsiėmimai susije su šukšlių rūšavimu, sveiku maistu ir gamtos apsauga. Pasivaikščiojimų metu vaikai turėjo progą stebėti gamtos pasikeitimus paskirais metų laikais (ruduo, žiema, pavasaris, vasara). Daug laiko skirta buvo paukščių pažinimui, jų stebėjimui per žiūronus ir garsų atpažinimui. Sistematingai auklėtiniai šėrė paukštelius lesyklėlėse, kurias pastatė darželio kieme. Daug buvo džiaugsmo, kai maži gamtininkai matė tuščias lėsyklėles ir galėjo vėl pripilti paukščiukams maisto. Su dideliu noru ir susidomėjimu vaikai pagelbėjo ruošti žemę daržui, sodino svogūnus, sėjo kartenę, morkas, burokėlius, krapus, salotas, ridikėlius ir kitas daržoves.

Darželinukai labai aktyviai dalyvavo ir užsiėminuose iš kodavimo ir programavimo. Užsiėminų metu vaikai naudojosi įvairiomis didaktinėmis priemonėmis kaip: ozobotai, photonai, kodavimo kilimėliai, planšetės su tam skirtomis programomis ir edukaciniai ekranai SMART. Išmoko atskaityti kodą bei savarankiškai jį kurti. Pažino ozobotą, jo veikimą ir žaidimus su juo. Photonai pagelbėjo vaikams greičiau ir lengviau pažinti ir įtvirtinti savokas : pirmyn, atgal, į kairę, į dešinę.

Darželinukai taip pat dalyvavo užsiėmimuose verslo tematika. Pažino įvairias profesijas, bei piešė, kuo suaugę norės būti.

Taipogi darželinukai mielai lankė muzikinius užsiėmimus, kurių metu šoko, dainavo, pažino instrumentus, grojo jais ir kausė muzikos.

 

Visus šiuos užsiėmimus dar labiau paįvairino ekskursijos į Česlavo Milašiaus dvarą Krasnagrūdoje, Vygrių nacijonalinį parką bei Poilsio ir laisvalaikio centrą „Šilainė“.

(more…)

Zajęcia psychoruchowe
Zajęcia psychoruchowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Punsko savivaldybės darželyje su lietuvių ir lenkų mokomomis kalbomis yra vykdomas projektas „Mažieji gamtininkai koduoja – programa skirta vaikams turintiems pagrindinių kompetencinių bei ugdymo trūkumų“. Projektas yra remiamas Eropos Sąjungos visuomeninių iniciatyvų forumo fondo dėka. Nuo 2021 metų vasario pradžios, tris kartus savaitėje (planuojama 50 valandų) vyksta korekciniai ir psichomotoriniai užsiėmimai. Pamokėlių tikslas – panaudoti judėjimą, kuris ugdo savo kūno, erdvės, veiksmo suvokimą, taip pat gebėjimą ir poreikį juo pasidalinti su kitais žmonėmis, o tai lemia grupės bendradarbiavimą. Pratimai vedami žaidimų forma. Svarbi taisyklė yra linksma ir maloni atmosfera užsiėmimų metu, kad vaikai nebūtų suvaržyti ir patys bandytų imtis iniciatyvos.

Užduočiai įvykdyti buvo nupirktos sensorinės priemonės:

  • Sensorinis suolelis,
  • Sensorinė „tulpė“,
  • Balansavimo tulpė,
  • Sensorinis kilimėlis.

Išvardintų priemonių dėka, užsiėmimai yra įdomesni ir teikia geresnių bei laukiamų rezultatų.

(more…)

Logopediniai užsiėmimai
Logopediniai užsiėmimai

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Punsko savivaldybės vaikų darželyje su lenkų ir lietuvių dėstomąja kalba, 2020/2021 mokslo metais realizuojamas projektas „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci”. Projektas finansuojamas iš Europos Socialinio Fondo.

Projekto metu, nuo spalio 2020 m. iki kovo 2021 m., buvo vedami logopediniai užsiėmimai. Juose dalyvavo 20 darželinukų. Su vaikais buvo dirbama individualiai, kartą savaitėje, 15 minučių. Iš viso surealizuota 125 valandos logopedinių pratybų.

Pagrindinis užsiėmimų tikslas tai išmokyti vaikus taisiklingai tarti garsus, kalbėti gramatiškai taisiklingais ir rišliais sakiniais, kontroliuoti savo tartį kalbant bei padėti tiems kurių kalba vystosi lėčiau.

Užsiėmimų metu buvo lavinamas artikuliacinis aparatas (atliekama artikuliacinė mankšta), mokoma tarti reikiamų garsų, tikslinamas jų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, gramatiniai gebėjimai, lavinama foneminė klausa. Buvo daromi taip pat ir kiti, kalbos vystymąsi įtakojantys pratimai, pvz.: tikslinami smulkiosios motorikos įgūdžiai, lavinami regimieji, erdvės,  laiko ir kiti suvokimai.

Darbą paįvairino ir padarė įdomesniu naujos priemonės – interaktyvusis monitorius Smart, logopedinė kompiuterinė programa  LOGOPEDIA PRO eduSensus, kalbos aparato mankštai skirtas „Logopedinis šaukštas” bei mikrofonas artikuliacijos užduotims tobulinti. Šie visi daiktai nupirkti iš projekto lėšų.

Dėka šių užsiėmimų žymiai pagerėjo kalbos aparato darbas, kvėpavimo technika. Dauguma darželinukų jau moka taisyklingai tarti garsus, sklandžiau sekasi pasakoti, sakiniai vis labiau taisiklingi, žodynas turtingesnis.

(more…)

1% pajamų mokesčio
1% pajamų mokesčio

Brangūs skaitytojai!

 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie paaukojo mūsų įstaigai  1% pajamų mokesčio. Jūsų skirta parama leidžia gerinti vaikų ugdymo(si) sąlygas, kurti jaukią įstaigos aplinką.

Už surinktas lėšas nupirkome projekcinį ekraną, 3 staliukus bei didaktinių priemonių darbui su vaikais reikalaujančiais psichologinės – pedagoginės pagalbos.

 

Šiais metais vėl galima tokią paramą darželiui skirti.

 

KRS: 0000270261, cel szczegółowy PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE PUŃSK 4292

 

Punsko savivaldybės vaikų darželio bendruomenė