Twitter response:

Kategoria: Aktualności

ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem  Nauczania w Puńsku realizuje projekt „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu, przedszkolaki mają  możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach języka angielskiego, w czasie których poszerzają swą wiedzę o słownictwo i frazy związane z przyrodą, muzyką czy też kodowaniem. Zajęcia języka angielskiego stanowiły integralną część wszystkich zajęć prowadzonych w ramach projektu. Przedszkolaki poznały zakres leksykalny związany z tematyką pozostałych zajęć, który był systematycznie utrwalany w różnorodnych zabawach muzyczno-ruchowych, multisensorycznych czy manipulacyjnych. Głównym celem zajęć projektowych jest uwrażliwienie dziecka na otaczającą je przyrodę, jej piękno, budowanie z nią więzi emocjonalnej oraz rozwijanie logicznego myślenia. Przedszkolaki świetnie opanowały materiał leksykalny związany z pogodą, porami roku, ubraniami, kolorami, zwierzętami wiejskimi, owadami, pracą w ogrodzie i na farmie, cyklem życia motyla oraz rośliny, lasem oraz kierunkami.

Każde zajęcia z języka angielskiego zaczynamy od powitania i pogadanki o pogodzie i muszę przyznać, iż mali słuchacze nie tylko potrafią opisać, czy zapytać o warunki pogodowe panujące w danej chwili za oknem, ale również dopasowują je do danej pory roku. Co więcej, nazywają ubrania, które są adekwatne do warunków pogodowych, czy pory roku, potrafią powiedzieć, jak powstaje tęcza (We get a rainbow when it’s sunny and rainy!), skąd biorą się kałuże (We get puddles when it’s rainy!) albo kiedy potrzebny jest parasol (We need an umbrella when it’s rainy!).  Przedszkolaki rozumieją, na czym polega cykl życia rośliny oraz motyla i podejmują próby wypowiedzi na ten temat używając prostych zdań lub wyrażeń (Plants need water and sun. / Caterpillar turns into a butterfly.), potrafią odgadnąć nazwę zwierzęcia według jego opisu, wiedzą, skąd pochodzi jedzenie (We get eggs from hens./ We get ham from pigs.), jak zmienia się przyroda wraz ze zmianą pory roku (Leaves are falling down. It’s cold/hot./ Trees blossom./ There are blooms on the trees.). Na naszych zajęciach językowych maluchy nie tylko rozwijają umiejętność słuchania, ale również podejmują próbę tworzenia własnych wypowiedzi, z czego jestem bardzo dumna.

Przedszkolaki chętnie recytują wierszyki, rymowanki oraz śpiewają piosenki i robią to nie tylko z pomocą nauczyciela, ale bez większych problemów podejmują się samodzielnych w tym kierunku prób, rozumieją sens piosenek/rymowanek oraz używają odpowiedniej mimiki i gestów. Niektóre dzieci podejmują również próbę tzw. manipulacji dobrze znanych i lubianych piosenek, czy rymowanek zastępując słowa lub zwroty innymi, w ten sposób tworząc nową, własną wersję danego utworu.

W ramach projektu zostały zakupione pomoce językowe, takie jak: karty obrazkowe, które w znacznym stopniu  usprawniły prezentację realizowanego zakresu leksykalnego,

 

tablica edukacyjna z porami roku, dniami tygodnia, pogodą i nazwami miesięcy oraz monitor interaktywny SMART, dzięki któremu zajęcia językowe zostały urozmaicone o gry, zabawy interaktywne, różnorodne piosenki, jak też filmiki edukacyjne będące skuteczną metodą usprawniającą dzieciom zapamiętanie oraz utrwalenie materiału leksykalnego.

Nauczycielka języka angielskiego Irena Dziemian – Grygutis

(więcej…)

Zajęcia dydaktyczne w Centrum Wypoczynku i Rozrywki „ Šilainė”
Zajęcia dydaktyczne w Centrum Wypoczynku i Rozrywki „ Šilainė”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach realizacji projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu  1 czerwca 2021 roku odbyła się zorganizowana wycieczka do Centrum Wypoczynku i Rozrywki Šilainė. W wycieczce uczestniczyły dzieci z grupy 3 – 4 – latków „Ežiukai“ oraz „Meškiukai”. Wycieczka miała na celu poznanie oraz kultywowanie tradycji związanych z życiem na wsi. Podczas wycieczki dzieci miały okazję zobaczyć, jak powstaje chleb, od młócenia zboża i przygotowania ciasta do samego wypieku chleba. Dzieci same swoimi rączkami ugniatały ciasto i przygotowywały do wypieku w piecu. Później miały okazję zobaczyć, w jaki sposób i z czego powstaje masło. Próbowali sami ubijać  a gdy już ubiło się wszyscy mogli spróbować z świeżo upieczonym chlebkiem. Przedszkolaki mieli okazję spróbować wydoić krowę na przygotowanej sylwecie krowy. Same mogły przekonać się, że to nie takie łatwe gdyż tylko nielicznym udało się wycisnąć choć parę kropli mleka. Jak chlebek piekł się w piecu dzieci   wybrały  się na  krótką przejażdżkę wozem,  którego ciągnęły konie. Dzieciom przejażdżka się bardzo spodobała. Po tych wszystkich atrakcjach na maluszków czekali Policjanci z policyjnym samochodem i zaprosili nas na króciutką lekcję dotyczącą pracy policjanta. Dzieci chętnie zapoznały się z samochodem policyjnym, pracą oraz umundurowaniem. Zwiedzając te wszystkie przygotowane atrakcje maluszki zgłodniały, dlatego poproszono je na wspólny poczęstunek – ciepłe kiełbaski z własnoręcznie upieczonym chlebkiem. Po posiłku czekała ich jeszcze jedna niespodzianka – spotkanie z panią animatorką, która znakomicie umie zadbać o to, aby świetnie się bawiły. Po trwającej ponad godzinę zabawie, nadszedł czas żeby wracać do przedszkola. Dzieci chociaż zmęczone lecz bardzo szczęśliwe jechały autobusami do przedszkola.

                                                                       Asta Żukowska, Wida Jolanta Stankiewicz

(więcej…)

Mali przyrodnicy kodują
Mali przyrodnicy kodują

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach realizacji projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” od 01.09.2020 dzieci  pogłębiały  wiedzę przyrodniczą poprzez bezpośrednią obserwację, eksperymenty i twórczą działalność oraz rozbudzały zainteresowania związane z ochroną środowiska przyrodniczego. W każdej grupie odbyły się zajęcia związane z segregacją odpadów, zdrowym odżywianiem i koniecznością dbania o środowisko. Podczas spacerów dzieci miały okazję obserwować zmieniającą się przyrodę. Dużo czasu poświęciły na poznanie ptaków, ich odgłosów a także ich obserwację przez lornetki. Dzieci systematycznie dokarmiały ptaki i ich największą radością było to, iż karmniki były puste i mogły dosypywać więcej pokarmu. Przedszkolaki z wielką chęcią sadziły cebulki, siały rzeżuchę, a także przygotowywały ogród na podwórku przedszkolnym, w którym posiały różnorodne nasionka.

Dzieci także bardzo aktywnie brały udział w zajęciach z kodowania i programowania. Podczas zajęć w ramach projektu dzieci miały możliwość pracować z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do kodowania. Nie był to tylko komputer, ale również robot typu Ozobot lub Photon, mata do kodowania,  tablety oraz ekran edukacyjny SMART. Do zajęć z kodowania wykorzystano aplikacje i gry przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci nabyły umiejętność odczytywania kodu, układania własnego kodu, układania najkrótszego/najdłuższego kodu (najkrótszej drogi do osiągnięcia celu). Dzieci poznały także robota, którego programowały według  kodu, tak aby np. dotarł na wyznaczone miejsce na macie.

Dzieci uczestniczyły także w zajęciach z przedsiębiorczości, poznały różnorodne zawody (kucharka, policjant, bibliotekarka itp.), a także z chęcią opowiadały kim by chcieli zostać w przyszłości.

Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach muzyczno-tanecznych poprzez: śpiew, taniec, grę na instrumentach, słuchanie muzyki. Elementy te wywierały na dzieci pozytywny wpływ do współpracy i współzawodniczenia w grupie.

 Realizację tego projektu urozmaiciły również wycieczki m.in. do Krasnogrudy, Wigierskiego Parku Narodowego oraz Centrum Rekreacji „Šilainė” w Oszkiniach.

(więcej…)

Zajęcia psychoruchowe
Zajęcia psychoruchowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci„ w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, są prowadzone zajęcia korekcyjno – psychoruchowe. Niniejszy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Zajęcia są realizowane od lutego 2021 roku i odbywają się po trzy godziny tygodniowo (zaplanowanych jest 50 godz.). Celem danych zajęć jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, przestrzeni, działania, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innymi ludźmi, która prowadzi do współpracy w grupie. Ćwiczenia są prowadzone w formie zabawowej. Ważną zasadą jest wesoła i miła atmosfera podczas gier i zabaw, aby dzieci czuły się swobodnie, nie były spięte, samodzielnie podejmowały działania.

Do realizacji danego zadania zostały zakupione pomoce sensoryczne:

– ławeczka sensoryczna,

– „tulipan” sensoryczny,

– deski balansujące,

– mata sensoryczna.

                Dzięki tym pomocom zajęcia są ciekawsze i przynoszą lepsze oraz oczekiwane efekty.

(więcej…)

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia logopedyczne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku realizowany jest projekt „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu, w okresie październik 2020 – marzec 2021, prowadzone były zajęcia logopedyczne. Uczęszczało na nie 20 przedszkolaków. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu, indywidualnie i trwały 15 minut. Łącznie przeprowadzono 125 godzin zajęć.

Głównym celem logoterapii było skorygowanie wszelkich wadliwych form realizacji głosek i wywołanie nowych, prawidłowych dźwięków a następnie utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej oraz praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy.

Dzieci na zajęciach usprawniały pracę narządów artykulacyjnych i doskonalili prawidłowy oddech. Ćwiczyli słuch fonematyczny, pamięć i spostrzegawczość. Uczyli się prawidłowo wypowiadać zaburzone głoski, ćwiczyli je w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach, krótkich rymujących się wierszykach oraz w mowie spontanicznej. Wykonywały też  wiele ćwiczeń ogólnorozwojowych: ćwiczenia kategoryzacji, szeregowania i sekwencji.

Terapię logopedyczną uatrakcyjniało wykorzystanie monitora interaktywnego Smart, logopedycznego programu multimedialnego LOGOPEDIA PRO eduSensus, „Rerka logopedycznego” oraz mikrofonu do ćwiczenia artykulacji zakupionych w ramach realizacji projektu.

W wyniku przeprowadzonych zajęć u większości przedszkolaków znacznie poprawiła się sprawność narządów mowy, wydłużyła się faza wydechowa, została wywołana prawidłowa artykulacja głosek szumiących oraz głoski „r”, poprawiła się twórcza aktywność słowna, autokontrola artykulacji oraz wzbogaciło się słownictwo.  (więcej…)

1% podatku
1% podatku

Drodzy czytelnicy!

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% swojego podatku. Wasze wsparcie pozwala nam rozwijać warunki edukacji, tworzyć przyjazne otoczenie w naszym przedszkolu.

Zebrane środki zostały przeznaczone na zakup ekranu projekcyjnego, 3 stolików oraz środków dydaktycznych, wspomagających pracę z dziećmi wymagającymi pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

W tym roku również można przeznaczyć takie wsparcie na rzecz przedszkola.

 

KRS: 0000270261, cel szczegółowy PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE PUŃSK 4292

 

Zespół Przedszkola Samorządowego w Puńsku