Twitter response:

Kontakt

Nasza lokalizacja
O przedszkolu

 Przedszkole to pierwsze ogniwo w systemie oświatowym, w którym są stworzone odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka oraz przygotowania do nauki w szkole.

Możliwość przebywania z rówieśnikami przyśpiesza socjalizację dziecka. Przedszkole uczy pracy zespołowej i współpracy w zabawie. Dziecko poznaje też zasady życia w grupie, sprzyja to uczeniu się technik oraz sposobów rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Natomiast wspólne zabawy i zajęcia w grupie przyczyniają się do nauki takich wartości, jak: tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka i chęć niesienia pomocy. W przedszkolu nawiązują się pierwsze przyjaźnie, zauważa się pierwsze oznaki zachowania prospołecznego. Przejawiają się one w formie pocieszenia, współczucia, dzielenia się i pomagania innym ludziom.

Badania potwierdzają, że dzieci, które we wczesnym dzieciństwie chodziły przez kilka lat do przedszkola, lepiej radzą sobie w szkole jak i w życiu. Dzieci te w sposób znaczny przewyższają, pod względem wiedzy i posiadanych umiejętności, kolegów którzy nie chodzili do przedszkola.

Należy zatem pamiętać, że przedszkole nie tylko bawi, ale przede wszystkim uczy i wychowuje nowe pokolenie ludzi. Dlatego też warto jak najwcześniej zapisać dziecko do przedszkola i spokojnie obserwować jego postępy w rozwoju.

W naszym przedszkolu pracuje pięć grup: dwie litewskie grupy 3-4 – latków, dwie litewskie grupy 5-6 – latków oraz jedna grupa polska. W przedszkolu odbywa się nauka języka angielskiego i religii, są prowadzone zajęcia umuzykalniające z elementem rytmiki. Z dziećmi mającymi wady wymowy dodatkowo pracuje logopeda, a z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – psycholog.

Nasze przedszkole realizuje nie tylko Podstawę programową wychowania przedszkolnego, ale szeroko wychodzi poza jej obręb. Nauczycielki pracują z dziećmi zdolnymi ( i nie tylko), przygotowują ich do różnorodnych konkursów, wystaw, festiwali; organizują wycieczki, pomagają w organizowaniu uroczystości przedszkolnych.

Nasza placówka współpracuje ze żłobkami-przedszkolami na Litwie, z dziećmi w wieku przedszkolnym Litewskiej Szkoły w Widugierach oraz Litewskiej Szkoły  „Žiburys” w Sejnach, Szkołą Podstawową im. Dariusa i Girenasa w Puńsku, z Przedszkolem z Białoruskim Językiem Nauczania w Białymstoku.

Dane Kontaktowe

ul. Szkolna 8,16-515 Puńsk

tel.: +48 87 516 10 65

email: vaikudarzelis@wp.pl