Twitter response:

Kontaktai

Apie darželį

Vaiko ugdymas vyksta visa gyvenimą, o vaikų darželis – tai pirma to ugdymo grandis. Čia vaikai visokeriopai lavinami, ne tik rengiami mokyklai. Darželyje jie susitinka su draugais, mokosi būti savarankiški. Čia ugdoma vaikų vaizduotė bei fizinis, intelektualinis ir emocinis vystymas. Žaisdami su kitais, vaikai mokosi dalintis, bendradarbiauti ir spręsti kylančias problemas. Lankantys darželį vaikai paprastai yra labiau socialiai išsivystę, turi daugiau bendravimo įgūdžių – kasdien mokosi atleisti ir atsiprašyti, mokosi laukti savo eilės, derėtis, ginti savo teises ir pan.

Mūsų vaikų darželyje veikia penkios vaikų grupės – dvi lietuviškos 3-4 metų vaikų grupės, dvi lietuviškos 5-6 metų vaikų grupės bei viena lenkiška grupė. Darželyje vyksta anglų kalbos, ritmikos, tikybos pamokėlės, su kalbos sutrikimų turinčiais vaikais dirba logopedė, su specjalių edukacinių poreikių vaikais dirba psichologė.

Vykdome ne tik Lenkijos švietimo ministerijos užbrėžtus mokymo pagrindus bet darome dar daug papildomų darbų. Mokytojos ruošia vaikus konkursams, parodoms, festivaliams, organizuoja ekskursijas, bei padeda organizuoti renginius, kurie vyksta mūsų vaikų darželyje.

Bendradarbiaujame su lopšeliais-darželiais Lietuvoje, Vidugirių lietuviškos pagrindinės mokyklos ir Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos ikimokyklinukais, Punsko Dariaus ir Girėno pagrindine mokykla, Balstogės baltarusių tautinės mažumos vaikų darželiu.

Susisiekite su mumis

ul. Szkolna 8,16-515 Puńsk

tel.: +48 87 516 10 65

email: vaikudarzelis@wp.pl