Twitter response:

Mali przyrodnicy kodują

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach realizacji projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku” od 01.09.2020 dzieci  pogłębiały  wiedzę przyrodniczą poprzez bezpośrednią obserwację, eksperymenty i twórczą działalność oraz rozbudzały zainteresowania związane z ochroną środowiska przyrodniczego. W każdej grupie odbyły się zajęcia związane z segregacją odpadów, zdrowym odżywianiem i koniecznością dbania o środowisko. Podczas spacerów dzieci miały okazję obserwować zmieniającą się przyrodę. Dużo czasu poświęciły na poznanie ptaków, ich odgłosów a także ich obserwację przez lornetki. Dzieci systematycznie dokarmiały ptaki i ich największą radością było to, iż karmniki były puste i mogły dosypywać więcej pokarmu. Przedszkolaki z wielką chęcią sadziły cebulki, siały rzeżuchę, a także przygotowywały ogród na podwórku przedszkolnym, w którym posiały różnorodne nasionka.

Dzieci także bardzo aktywnie brały udział w zajęciach z kodowania i programowania. Podczas zajęć w ramach projektu dzieci miały możliwość pracować z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do kodowania. Nie był to tylko komputer, ale również robot typu Ozobot lub Photon, mata do kodowania,  tablety oraz ekran edukacyjny SMART. Do zajęć z kodowania wykorzystano aplikacje i gry przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci nabyły umiejętność odczytywania kodu, układania własnego kodu, układania najkrótszego/najdłuższego kodu (najkrótszej drogi do osiągnięcia celu). Dzieci poznały także robota, którego programowały według  kodu, tak aby np. dotarł na wyznaczone miejsce na macie.

Dzieci uczestniczyły także w zajęciach z przedsiębiorczości, poznały różnorodne zawody (kucharka, policjant, bibliotekarka itp.), a także z chęcią opowiadały kim by chcieli zostać w przyszłości.

Przedszkolaki bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach muzyczno-tanecznych poprzez: śpiew, taniec, grę na instrumentach, słuchanie muzyki. Elementy te wywierały na dzieci pozytywny wpływ do współpracy i współzawodniczenia w grupie.

 Realizację tego projektu urozmaiciły również wycieczki m.in. do Krasnogrudy, Wigierskiego Parku Narodowego oraz Centrum Rekreacji „Šilainė” w Oszkiniach.