Twitter response:

O projekcie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Od 01.09.2020 do 30.06.2021 r. w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku realizowany jest projekt „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym  z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”. Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Przedszkolaki aktywnie biorą udział w dodatkowych zajęciach, m.in. z kodowania i programowania,  języka angielskiego, edukacji ekologicznej, przedsiębiorczości, w zajęciach artystycznych i muzycznych oraz muzyczno-tanecznych. Do przedszkola przyjeżdżają eksperci z dziedziny kodowania, przyrody oraz muzyki. Organizowane są ciekawe wycieczki, m.in. do Krasnogrudy, Wigierskiego Parku Narodowego oraz Centrum Rekreacji „Šilainė” w Oszkiniach. Dzieci korzystają także z pomocy logopedy, a także z zajęć korekcyjno-ruchowych. Nauczyciele podnoszą  swoje kwalifikacje podczas szkoleń, m.in. z innowacyjnych i rozwijających kreatywność metod pracy z uczniem.