Twitter response:

Projekt – Mali przyrodnicy kodują

FUNDACJA FORUM INICJATYW SPOŁECZNYCH, GMINA PUŃSK I PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z POLSKIM I LITEWSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W PUŃSKU

OD 01.IX.2020 DO 30.VI.2021 REALIZUJE PROJEKT:

„Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”

BENEFICJENT: FUNDACJA FORUM INICJATYW SPOŁECZNYCH W BUDZIE RUSKIEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020