Twitter response:

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 9.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, rozmowy i zajęcia indywidualne, oglądanie książeczek, albumów, czasopism dziecięcych. Zabawy i zajęcia wyrównawcze. Czynności opiekuńcze, czynności porządkowe. Ćwiczenia poranne. Zabawy i zajęcia dydaktyczne z dziećmi.

9.00 – 9.30

Zajęcia samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do śniadania, śniadanie.

9.30 – 11.00

Zabawy i zajęcia dydaktyczne z dziećmi:

  • zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela;
  • zabawy i zajęcia ruchowe organizowane w sali;
  • zabawy i zajęcia z dominacją działalności plastycznej, technicznej i konstrukcyjnej;
  • zabawy i zajęcia z dominacją działalności umysłowej (opowiadania, rozmowy, przekazywanie treści literatury, uczenie wierszy, piosenek, zabawy inscenizacyjne, przedstawienia kukiełkowe, spotkania teatralne, imprezy i uroczystości przedszkolne;
  • zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

11.00 – 11.30

Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do obiadu, obiad.

11.30 – 12.00

Odpoczynek poobiedni, relaks ( np. słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej itp.).

12.00 – 14.00

Zajęcia, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe, zabawy dowolne, spacery, wycieczki, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe.

14.00 – 14.30

Czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe związane z przygotowaniem do podwieczorku, podwieczorek.

14.30 – 16.00

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Czynności opiekuńcze, rozmowy i zajęcia indywidualne z dziećmi i rodzicami, czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci.