Twitter response:

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė

Š.m. vasario 15 dieną minėjome LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ.