Twitter response:

Sylwetka absolwenta

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • posiada podstawową wiedzę o świecie
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • cieszy się z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
 • jest odporne na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)
 • zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • rozumie pojęcia dobra i zła,
 • zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • czuje się Litwinem lub Polakiem i Europejczykiem,
 • wykazuje tolerancję wobec innych kultur i narodowości, odmiennych postaw, przekonań.