Twitter response:

Czyste powietrze wokół nas

W tym roku szkolnym nasza placówka realizuje program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, którego podstawowym założeniem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. W ramach programu jest ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci i ich rodziców na „Książeczkę/ historyjkę obrazkową z tekstem literackim” o tematyce antytytoniowej. Zapraszamy chętnych dzieci i ich rodziców do uczestnictwa.