Twitter response:

Punsko Muzikinės Mokyklos pasirodymas

Š.m. vasario 8 d. mūsų darželyje koncertavo Punsko muzikinės mokyklos mokiniai su savo mokytojais.