Twitter response:

ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W roku szkolnym 2020/2021 Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem  Nauczania w Puńsku realizuje projekt „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu, przedszkolaki mają  możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach języka angielskiego, w czasie których poszerzają swą wiedzę o słownictwo i frazy związane z przyrodą, muzyką czy też kodowaniem. Zajęcia języka angielskiego stanowiły integralną część wszystkich zajęć prowadzonych w ramach projektu. Przedszkolaki poznały zakres leksykalny związany z tematyką pozostałych zajęć, który był systematycznie utrwalany w różnorodnych zabawach muzyczno-ruchowych, multisensorycznych czy manipulacyjnych. Głównym celem zajęć projektowych jest uwrażliwienie dziecka na otaczającą je przyrodę, jej piękno, budowanie z nią więzi emocjonalnej oraz rozwijanie logicznego myślenia. Przedszkolaki świetnie opanowały materiał leksykalny związany z pogodą, porami roku, ubraniami, kolorami, zwierzętami wiejskimi, owadami, pracą w ogrodzie i na farmie, cyklem życia motyla oraz rośliny, lasem oraz kierunkami.

Każde zajęcia z języka angielskiego zaczynamy od powitania i pogadanki o pogodzie i muszę przyznać, iż mali słuchacze nie tylko potrafią opisać, czy zapytać o warunki pogodowe panujące w danej chwili za oknem, ale również dopasowują je do danej pory roku. Co więcej, nazywają ubrania, które są adekwatne do warunków pogodowych, czy pory roku, potrafią powiedzieć, jak powstaje tęcza (We get a rainbow when it’s sunny and rainy!), skąd biorą się kałuże (We get puddles when it’s rainy!) albo kiedy potrzebny jest parasol (We need an umbrella when it’s rainy!).  Przedszkolaki rozumieją, na czym polega cykl życia rośliny oraz motyla i podejmują próby wypowiedzi na ten temat używając prostych zdań lub wyrażeń (Plants need water and sun. / Caterpillar turns into a butterfly.), potrafią odgadnąć nazwę zwierzęcia według jego opisu, wiedzą, skąd pochodzi jedzenie (We get eggs from hens./ We get ham from pigs.), jak zmienia się przyroda wraz ze zmianą pory roku (Leaves are falling down. It’s cold/hot./ Trees blossom./ There are blooms on the trees.). Na naszych zajęciach językowych maluchy nie tylko rozwijają umiejętność słuchania, ale również podejmują próbę tworzenia własnych wypowiedzi, z czego jestem bardzo dumna.

Przedszkolaki chętnie recytują wierszyki, rymowanki oraz śpiewają piosenki i robią to nie tylko z pomocą nauczyciela, ale bez większych problemów podejmują się samodzielnych w tym kierunku prób, rozumieją sens piosenek/rymowanek oraz używają odpowiedniej mimiki i gestów. Niektóre dzieci podejmują również próbę tzw. manipulacji dobrze znanych i lubianych piosenek, czy rymowanek zastępując słowa lub zwroty innymi, w ten sposób tworząc nową, własną wersję danego utworu.

W ramach projektu zostały zakupione pomoce językowe, takie jak: karty obrazkowe, które w znacznym stopniu  usprawniły prezentację realizowanego zakresu leksykalnego,

 

tablica edukacyjna z porami roku, dniami tygodnia, pogodą i nazwami miesięcy oraz monitor interaktywny SMART, dzięki któremu zajęcia językowe zostały urozmaicone o gry, zabawy interaktywne, różnorodne piosenki, jak też filmiki edukacyjne będące skuteczną metodą usprawniającą dzieciom zapamiętanie oraz utrwalenie materiału leksykalnego.

Nauczycielka języka angielskiego Irena Dziemian – Grygutis