Twitter response:

Zajęcia psychoruchowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu „Mali przyrodnicy kodują – program wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych, cyfrowych i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci„ w Przedszkolu Samorządowym z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku, są prowadzone zajęcia korekcyjno – psychoruchowe. Niniejszy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Zajęcia są realizowane od lutego 2021 roku i odbywają się po trzy godziny tygodniowo (zaplanowanych jest 50 godz.). Celem danych zajęć jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, przestrzeni, działania, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innymi ludźmi, która prowadzi do współpracy w grupie. Ćwiczenia są prowadzone w formie zabawowej. Ważną zasadą jest wesoła i miła atmosfera podczas gier i zabaw, aby dzieci czuły się swobodnie, nie były spięte, samodzielnie podejmowały działania.

Do realizacji danego zadania zostały zakupione pomoce sensoryczne:

– ławeczka sensoryczna,

– „tulipan” sensoryczny,

– deski balansujące,

– mata sensoryczna.

                Dzięki tym pomocom zajęcia są ciekawsze i przynoszą lepsze oraz oczekiwane efekty.